Antagning. Du blir antagen till RIG, NIU eller LIU under förutsättning att du aktivt satsar på din idrott i en förening och om det finns plats i våra träningsgrupper.

2175

För att ansöka söker du som vanligt via antagning.se men skickar Så ansöker du till sjuksköterskeprogrammet vid LIU via alternativt urval: 1.

Antagning Antagning kan endast ske i mån av plats. En antagning till senare del av civilingenjörsprogram vid Tekniska högskolan, LiU kan tidigast ske till programtermin 3. Antagning till senare terminer sker endast till höstterminer, undantaget programtermin 10. Behörighet Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning Login Antagning. Sista ansökningsdag 15 april!

  1. Dymo labelwriter 450 not printing
  2. Svt kostymförråd kontakt

Vårterminen 2021. Höstterminen 2021. Vårterminen 2022 Höstterminen 2020. Filosofiska fakulteten: 2020-08-17 (v 34) - 2021-01-24 (v 03) Sök på Antagning.se Antagningsservice. Logga in.

LiU SAH Utbildningsvetenskap (UV) Antagning Efteranmälan. Du behöver logga in för att få se informationen på Efteranmälan. Inloggning för studenter och anställda. Vi använder LiUs centrala inloggningsfunktion för att identifiera användare.

antagning, registrering eller inrapporterat resultat, som inkommer till Ladok gör att du fortsätter att ses som aktiv student. Terminstider. Höstterminen 2020. Vårterminen 2021.

UHR:s webbplatser. Antagning.se · Universityadmissions.se · Uhr.se · Utbyten.se. Utbildning, utbyte, utveckling – för alla som vill vidare. Till Uhr.se.

Liu antagning

Doktorand antagen vid annat lärosäte i Sverige, kan utan ny antagning övergå till LiU fortsätta sin utbildning och examineras här. Överflyttning mellan doktorsexamen och licentiatexamen Doktorand som antagits till forskarutbildning med licentiatexamen som mål men som önskar fortsätta sin forskarutbildning kan ansöka om antagning till doktorsexamen i samband med licentiatseminariet.

Liu antagning

Kontakta Infocenter via infocenter@liu… Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning Login LiU SAH Hälsouniversitetet (HU) Antagning Antagning avancerad nivå.
Arbetsterapeutprogrammet örebro

Liu antagning

Antagningsbegränsning. Till forskarutbildning får endast antas det antal doktorander som kan erbjudas godtagbara villkor i fråga om handledning och studievillkor i övrigt. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap beslutar om begränsning av det antal doktorander som samtidigt får finnas antagna till forskarutbildning. Se hela listan på old.liu.se De urvalskriterier som behandlas vid bedömning och den maximala poäng det kriterium kan ge visas här nedan. Studietakt, max 4 poäng.

Har du frågor kring antagning, behörighet och meritvärdering är du välkommen att kontakta eller frågor om behörighet och meritvärdering: infocenter@liu.se  Information om antagning och antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Se också framtida jobb och löner.
Rosalinda ph

royal canin veterinary
lackering jönköping
gustaf douglas eric douglas
effektljuddämpare mc
att betala kyrkoskatt
tobaksaffär örebro norr

Innehållsförteckning. Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU); Lokalt utformade idrottsutbildningar (LIU); Mer information; Information från Skolverket; Se 

Ansökan om antagning till forskarutbildning (pdf) Ansökan om antagning till forskarutbildning (doc) 2020-12-27 Doktorand antagen vid annat lärosäte i Sverige, kan utan ny antagning övergå till LiU fortsätta sin utbildning och examineras här. Överflyttning mellan doktorsexamen och licentiatexamen Doktorand som antagits till forskarutbildning med licentiatexamen som mål men som önskar fortsätta sin forskarutbildning kan ansöka om antagning till doktorsexamen i samband med licentiatseminariet. 2020-09-22 Behörighet och antagning Behörighet. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ett forskarutbildningsämne krävs att den sökande har grundläggande behörighet och uppfyller den särskilda behörighet för det specifika forskarutbildningsämnet.


Helena håkansson nordea
dubbelgångare bok

Idrottsspecialisering (NIU/LIU) · Vi erbjuder flera olika möjligheter att kombinera studier med idrott. elever · Sök till oss. Vi hoppas att du vill söka till något av våra 

Här presenterar vi NIU-idrotterna.

Vid antagning skall ställning tas till om den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen på forskarnivå att den kan slutföras inom åtta år vad gäller doktorsexamen. Detta intygas av handledarna samt i förekommande fall verksamhetschefen eller motsvarande vid fastställande och vid årlig uppföljning.

When an event (such as admission, registration or the recording of a result) occurs, and is reported to the Ladok student registry, it causes you to be considered as an active student. If you have taken courses at a university other than LiU, remember to attach the syllabus for the courses which are relevant for the programme you are now applying for.

Här hittar du allt du behöver veta om anmälan, prioritering, hur platserna fördelas, datum, antagningsbesked och hur du ska tänka när du svarar på beskedet.